Studenterna är framtiden

 

På flera av Sveriges största tekniska högskolor driver organisationen Ingenjörer utan gränser olika verksamheter och i dagsläget återfinns de vid sju skolor, se vidare information nedan.

Ingenjörer utan gränser medverkar också vid Teknik-SM, svenska mästerskapen i framtida teknik, vilken testar de färdigheter en ingenjör behöver i sin yrkesroll. Det är Sveriges Ingenjörer som arrangerar tävlingen medan Ingenjörer utan gränser är medarrangör och ofta är priset en resa till ett av organisationens projekt runt om i världen. Tävlingen riktar sig till Sveriges alla heltidsstudenter, framför allt dem som studerar teknik och naturvetenskap vid högskola eller universitet.

Chalmers

De flesta i gruppen är studenter vid We are finally here!skolan men även yrkesverksamma och personer som inte är medlemmar vid skolan är välkomna. Här kan man delta i volontärprojekt, föreläsningar och diskussionspubar. Då gruppen ständigt växer är man välkommen med egna förslag till aktiviteter.

Lunds Tekniska Högskola

Här arrangerar studentgruppen projekt i mindre grupper, event och seminarier. De flesta medlemmarna är studenter men också en del yrkesverksamma ingenjörer är med.

Kungliga Tekniska Högskolan

De flesta i gruppen är studenter vid skolan men även doktorander och yrkesverksamma sköter en del av uppdragen. Här kan man delta i volontärprojekt, närvara vid föreläsningar och after works, och tillsammans inspirera ungdomar till vidare studier. Gruppen ser gärna att fler engagerar sig.

Linköpings Universitet

Med cirka 70 aktiva medlemmar arbetar studentgruppen i projektgrupper för att anordna läxhjälp för barn och ungdomar, föreläsningar i serien Den reflekterande ingenjören samt Ingenjörer utan gränsers utlandsprojekt.

Luleå Tekniska Universitet

Gruppen består av studenter och doktorander vid skolan och är organiserad i en projektgrupp, en inspirationsgrupp och en eventgrupp. Dessa projektgrupper skall bland annat arrangera inspirationslaboratorier för elever vid gymnasiet, hålla föreläsningar och workshops samt förvalta de projekt som studentgruppen driver.

Karlstad Universitet

Främst Stressed college student for exam in classroomstudenter vid skolan men även yrkesverksamma är medlemmar i gruppen vilken bland annat arrangerar föreläsningar i serien Den reflekterande ingenjören, driver läxhjälp vid flertalet gymnasie- och högstadieskolor och volontärprojekt i utvecklingsländer. För den som är intresserad av att hjälpa till är man varmt välkommen att ta kontakt med ledningsgruppen.

Uppsala Universitet

10 aktiva ingenjörsstudenter driver verksamheten genom att bland annat arrangera föreläsningar och seminarier.