Ingenjörer vid ritbordet

Så förbättrar ingenjörer vår vardag

Vi lever i en högteknologisk tidsålder med en accelererande utveckling av tekniska hjälpmedel. Ingenjörens och programmerarens kompetens och innovationsförmåga blir därför allt viktigare för både ekonomisk tillväxt, företag och privatpersoner. Att vara ingenjör idag kan innebära ett brett spektra av specialiseringar. Allt ifrån att arbeta med mekanik och automation till programmering eller designprocesser. Gemensamt för alla ingenjörers yrkeskompetens brukar dock vara en hög nivå av tekniskt kunnande. Det är det här tekniska kunnandet kombinerat med kreativitet och viljan att skapa något nytt som lett till innovationer som bilen, kylskåpet, datorer, internet och mobiltelefoner. Verktyg som vi knappast kan tänka oss vara utan idag. Ingenjörerna har blivit vår tids samhällsbyggare vars insatser vi är beroende av för ett fungerande vardagsliv.

Vardagliga tekniska prylar

Som ingenjör eller utvecklare har man många olika möjligheter idag. Det finns en uppsjö av utbildningar som alla leder fram till olika specialiseringar. Som ingenjör kan man arbeta med allt från funktionen i en ny taklampa till avancerade tekniska plattformar för framtidens banköverföringar. Som ingenjör bör man ha ett grundläggande teknisk intresse, ett logiskt och matematiskt tankesätt och viljan att ta sig an kluriga utmaningar. Ofta handlar det om att hitta helt nya tankesätt och perspektiv. Till skillnad från vad många tror så sitter ingenjörer sällan och klurar helt själva utan ingår i större eller mindre team som jobbar tillsammans. Användarperspektivet, alltså åsikterna från de som ska använda produkterna och lösningarna som utvecklas, blir allt viktigare och lyhördhet och användartester har blivit en viktig del av ingenjörsarbetet. På det här sättet kan användare och utvecklare mötas och hitta helt nya lösningar som ingen tidigare tänkt på. I framtiden kommer sannolikt ingenjörer att vara ännu viktigare för samhället i takt med att de tekniska system vi är beroende av blir allt mer avancerade. Då är det också viktigt att ingenjören förstår vikten av att jobba tillsammans med användarna för att tillgodose de nya behov som uppstår.

Ingenjörens roll i framtiden

Goda idéer viktiga för framtiden.

I ett samhälle som är allt mer beroende av teknisk infrastruktur kommer ingenjörernas kompetens att bli allt viktigare. Inte minst då vi stå inför viktiga brytpunkter inom bland annat energiförsörjning, smarta städer och artificiell intelligens. ingenjörer är värda att prisas för sina insatser inom bland annat medicinteknik och förnybar energiproduktion. Omställningen till ett mer miljövänligt samhälle kommer tveklöst att innebära att allt fler klimatsmarta tekniska lösningar behöver utvecklas för ett mer hållbart samhälle. Här spelar ingenjörer en avgörande roll tillsammans med bland annat forskare, finansiärer och innovatörer. Allt fler betonar vikten av samarbeten över gränserna, både mellan länderna i världen men också mellan olika kompetenser, för att skapa framtidens innovationer. Ingenjörerna kommer att ha en nyckelroll och den brist på utbildad arbetskraft som redan finns idag kommer att förstärkas framöver. Ingenjören är helt enkelt framtidens rockstjärna. För trots att ingenjörens yrkesroll knappast låter vare sig glamorös eller särskilt spännande, så är det faktiskt ingenjörerna som kommer att leda samhällsutvecklingen framåt. I en allt mer digital och uppkopplad värld blir det ingenjörernas jobb att bringa ordning i kaos och skapa ett samhälle vars grundläggande tekniska funktioner fungerar.