Arbetsmarknaden för ingenjörer

Att arbeta som ingenjör är vanligtvis varierande, kreativt och intressant och arbetet erbjuder många olika..

Read more

Arbetsmarknaden för ingenjörer

Att arbeta som ingenjör är vanligtvis varierande, kreativt och intressant och arbetet erbjuder många olika möjligheter. Du kan arbeta inom en rad olika näringsgrenar och utbildningen finns i flera olika nivåer. Det finns även en hel del specialiseringar att välja mellan för den som önskar fördjupa sig inom ett specifikt område.

Framtiden ser ljus ut för dig som ska, eller har, pluggat till ingenjör. De flesta arbetsgivare kräver någon form av formell utbildning, och många efterfrågar också ett genuint teknikintresse samt dator- och matematikkunskaper.

Jobba i Sverige eller utomlands

Arbetsmarknaden delas generellt sett in i följande kategorier: liten konkurrens, balans samt stor konkurrens. För dig som funderar på att läsa till ingenjör eller redan har tagit din examen ser det positivt ut och det mesta tyder på att såväl nyutexaminerade som erfarna ingenjörer kommer att ha en spännande och säker framtid.

Faktum är att det har skett en ökning av ingenjörer inom områden som infrastruktur, gruvteknik, miljö, hälsovård och utbildning de senaste åren. Många väljer också att arbeta utomlands ett eller flera år innan de återvänder hem till Sverige. Det är dessutom fler kvinnor som väljer att utbilda sig till ingenjör nu än det var för bara några år sedan.

För den som önskar bidra till denna utveckling och vill läsa till ingenjör går det att plugga bland annat på högskola, universitet, yrkeshögskola och/eller på distans (se tidigare inlägg med rubriken Studenterna är framtiden). Den genomsnittliga lönen ligger på mellan 35–37 000 kronor i månaden, men lönen kan variera beroende på utbildning, erfarenhet, efterfrågan, arbetsort och liknande parametrar. Det kanske mest positiva är att det inte enbart finns jobb i storstäderna utan runtomkring i hela Sverige. Många företag hyr också in sig i fräscha och bra utrustade lokaler som exempelvis Kontorshotell i Stockholm eller i någon annan del av landet.

Ett smörgåsbord av möjligheter

Det finns många områden där ingenjörer av olika slag är starkt efterfrågade och nödvändiga för att kunna driva ett projekt framåt. Här följer ett antal exempel på områden en ingenjör kan arbeta inom:

  • Konstruera prototyper av programvara, maskiner och kretskort
  • Undersöka och utvärdera egenskaper hos olika material
  • Produktutveckling, design och produktion
  • Bioteknik, arbetsmiljö och kemi
  • Maskin, mätteknik och drift

Att du har en ingenjörsexamen betyder inte per automatik att du har ett specifikt yrke; det innebär snarare att du ges en rad olika möjligheter att arbeta med det du är intresserad av och tycker är roligt och utvecklande. Eller vad sägs om exempelvis mellaningenjör (på engelska engineering technician), civilingenjör, bergsingenjör, gruvingenjör, brandingenjör, sjöingenjör, försvarsmaktsingenjör, byggnadsingenjör, ortopedingenjör med flera. Du ser att det verkligen är ett gediget smörgåsbord som täcker i princip alla smaker och intresseområden.

Några av de egenskaper som ofta efterfrågas i samband med platsannonser är social kompetens, samarbetsvillig, lyhördhet, resultatinriktad, lyssnande, nyfikenhet och flexibilitet. Detta är egenskaper som kanske applicerar på de flesta yrken, men som tillsammans med en ingenjörsexamen nästan garanterat leder till jobb.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Ingenjörer utan gränser

De flesta människor har hört talas om Läkare utan gränser, men en liknande ideell organisation..

Read more

Ingenjörer utan gränser

De flesta människor har hört talas om Läkare utan gränser, men en liknande ideell organisation glöms ofta bort: Ingenjörer utan gränser, som är en organisation utan vare sig politiska eller religiösa motiveringar. Genom att effektivisera och utveckla grundpelarna i utsatta samhällen bidrar de till att öka levnadsstandarden i många fattiga länder. Tillgång till vatten, tillgång till energi, kommunikation och utbildning, är exempel på tidigare nämnda grundpelare som Ingenjörer utan gränser har som mål att förbättra.

Funderar man över att studera till ingenjör men samtidigt känner att man har en stark passion för att hjälpa utsatta människor och bidra till en mer hållbar värld är Ingenjörer utan gränser en fantastisk organisation som kan motivera en i studievalet. Kanske sitter du för tillfället på gymnasiet, jobbar på dina betyg och håller på att plugga till högskoleprovet, för att i framtiden kunna studera på högskolenivå. Fundera då gärna över att utbilda dig till ingenjör för att kunna medverka i just Ingenjörer utan gränser, så får du möjlighet att hjälpa människor genom att utnyttja den breda kompetens du kommer att få från din framtida utbildning.

Lite information om organisationen

Ingenjörer utan gränser är den svenska grenen av organisationen Engineers Without Borders. De bedriver arbete ute i fältet som bidrar till att utbilda människor i olika teknologier för att förbättra livskvaliteten i utsatta länder. Organisationen deltar även i olika aktiviteter som har som syfte att inspirera och informera ungdomar och barn i t.ex. Kenya om teknologi och ingenjörsyrket. Mer konkreta exempel på den typ av arbete som Ingenjörer utan gränser utför är t.ex. deras stöd till bygge av jordbävningståliga byggnader i Nepal, eller deras utveckling av ett vattenreningssystem som lett till att 500 studenter på en skola i Tanzania nu har tillgång till rent dricksvatten.

Vad kan du göra?

Ingenjörer utan gränser behöver alltid nya unga och motiverade ingenjörer som vill gå med och bidra till en bättre värld. Välj att plugga till ingenjör så har du möjligheten att delta och göra en positiv förändring i världen som du kan vara stolt över senare i livet. Du får även en väldigt imponerande erfarenhet att ha på CV:et när du senare börjar söka jobb. Det spelar ingen större roll vilken typ av ingenjör du vill studera till utan det som är viktigt är att du har drivkraften och viljestyrkan att ta dig igenom utbildningen och att du har en passion för att hjälpa människor att få ett bättre liv.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Så förbättrar ingenjörer vår vardag

Vi lever i en högteknologisk tidsålder med en accelererande utveckling av tekniska hjälpmedel. Ingenjörens och..

Read more

Så förbättrar ingenjörer vår vardag

Vi lever i en högteknologisk tidsålder med en accelererande utveckling av tekniska hjälpmedel. Ingenjörens och programmerarens kompetens och innovationsförmåga blir därför allt viktigare för både ekonomisk tillväxt, företag och privatpersoner. Att vara ingenjör idag kan innebära ett brett spektra av specialiseringar. Allt ifrån att arbeta med mekanik och automation till programmering eller designprocesser. Gemensamt för alla ingenjörers yrkeskompetens brukar dock vara en hög nivå av tekniskt kunnande. Det är det här tekniska kunnandet kombinerat med kreativitet och viljan att skapa något nytt som lett till innovationer som bilen, kylskåpet, datorer, internet och mobiltelefoner. Verktyg som vi knappast kan tänka oss vara utan idag. Ingenjörerna har blivit vår tids samhällsbyggare vars insatser vi är beroende av för ett fungerande vardagsliv.

Vardagliga tekniska prylar

Som ingenjör eller utvecklare har man många olika möjligheter idag. Det finns en uppsjö av utbildningar som alla leder fram till olika specialiseringar. Som ingenjör kan man arbeta med allt från funktionen i en ny taklampa till avancerade tekniska plattformar för framtidens banköverföringar. Som ingenjör bör man ha ett grundläggande teknisk intresse, ett logiskt och matematiskt tankesätt och viljan att ta sig an kluriga utmaningar. Ofta handlar det om att hitta helt nya tankesätt och perspektiv. Till skillnad från vad många tror så sitter ingenjörer sällan och klurar helt själva utan ingår i större eller mindre team som jobbar tillsammans. Användarperspektivet, alltså åsikterna från de som ska använda produkterna och lösningarna som utvecklas, blir allt viktigare och lyhördhet och användartester har blivit en viktig del av ingenjörsarbetet. På det här sättet kan användare och utvecklare mötas och hitta helt nya lösningar som ingen tidigare tänkt på. I framtiden kommer sannolikt ingenjörer att vara ännu viktigare för samhället i takt med att de tekniska system vi är beroende av blir allt mer avancerade. Då är det också viktigt att ingenjören förstår vikten av att jobba tillsammans med användarna för att tillgodose de nya behov som uppstår.

Ingenjörens roll i framtiden

Goda idéer viktiga för framtiden.

I ett samhälle som är allt mer beroende av teknisk infrastruktur kommer ingenjörernas kompetens att bli allt viktigare. Inte minst då vi stå inför viktiga brytpunkter inom bland annat energiförsörjning, smarta städer och artificiell intelligens. ingenjörer är värda att prisas för sina insatser inom bland annat medicinteknik och förnybar energiproduktion. Omställningen till ett mer miljövänligt samhälle kommer tveklöst att innebära att allt fler klimatsmarta tekniska lösningar behöver utvecklas för ett mer hållbart samhälle. Här spelar ingenjörer en avgörande roll tillsammans med bland annat forskare, finansiärer och innovatörer. Allt fler betonar vikten av samarbeten över gränserna, både mellan länderna i världen men också mellan olika kompetenser, för att skapa framtidens innovationer. Ingenjörerna kommer att ha en nyckelroll och den brist på utbildad arbetskraft som redan finns idag kommer att förstärkas framöver. Ingenjören är helt enkelt framtidens rockstjärna. För trots att ingenjörens yrkesroll knappast låter vare sig glamorös eller särskilt spännande, så är det faktiskt ingenjörerna som kommer att leda samhällsutvecklingen framåt. I en allt mer digital och uppkopplad värld blir det ingenjörernas jobb att bringa ordning i kaos och skapa ett samhälle vars grundläggande tekniska funktioner fungerar.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Flygingenjör – teknik på hög nivå

Att arbeta som flygingenjör kan innebära att vara delaktig i att utveckla nya flygplansmodeller och..

Read more

Flygingenjör – teknik på hög nivå

Att arbeta som flygingenjör kan innebära att vara delaktig i att utveckla nya flygplansmodeller och att ha en ledande roll när det gäller underhåll och reparation av existerande plan. Först och främst behöver man vara civilingenjör som är en titel man får efter en lång och ganska krävande teknisk universitetsutbildning som ges på flera orter i Sverige. Maskinteknik med flygteknisk tillämpning är en annan beskrivning på det område som en flygingenjör arbetar med. Det är ett område som i sin tur kan innebära specialiseringar och flera yrkesroller. Som flygingenjör kan du till exempel bli flygsystemingenjör, utvecklare, konstruktör, produktansvarig, projektledare, testledare eller logistikingenjör. Svenska försvarsmakten är en viktig arbetsgivare i denna bransch. I den här texten kommer vi att skriva mer om vilken utbildningsbakgrund som krävs och hur du lyckas i yrket.

Ett flygplan behöver mycket översyn

Egentligen är flygingenjör en militär befattning som innebär att man har åtminstone majorsgrad och att man genomgått flygtjänst och en särskild utbildning i försvarsmaktens regi och sedan en ingenjörsutbildning vid en teknisk högskola. Intagningskraven på försvarets flygutbildning är mycket höga. Arbetsuppgifterna efter utbildningen kan sägas handla om utprovning, införskaffning, utveckling och underhåll av det svenska flygvapnets material. Försvarets materialverk är en vanlig arbetsplats men vissa flygingenjörer är också posterade vid någon av det svenska försvarets flygflottiljer. I den här texten använder vi oss av en bredare definition av flygingenjör och inkluderar även dem som arbetar utanför försvarsmakten, kanske i hos ett flygbolag eller ett företag som tillverkar flygplan. Den korrekta termen för en ingenjör som arbetar inom det civila flyget är dock ”civilingenjör med flyginriktning”. Tidigare fanns det ofta en tekniskt kunnig flygmaskinist ombord på större flygplan men med dagens moderna plan finns längre det behovet och de flesta flygingenjörer jobbar i huvudsak ”på marken”. flyg Stockholm Vaxjö går snabbt och dagligen, en av förutsättning för fungerande in- och utrikesflyg är att duktiga ingenjörer överser planen. Hur arbetsuppgifterna kommer att se ut beror givetvis mycket på ingenjörens inriktning.

En bransch med goda framtidsutsikter

Flyg förutsätter avancerad ingenjörskonst

Att vara flygingenjör kan handla om att ta beslut som direkt påverkar flygpassagerares säkerhet. Det är ett yrke som kräver djupa tekniska kunskaper och det finns egentligen inget utrymme för att göra fel. Som flygingenjör lär du dig ständigt nya saker och får hålla dig uppdaterad kring utvecklingen av nya tekniska lösningar och material. Inom flyget arbetar man av ofta med spjutspetsteknologi och flygingenjörer får därför en kunskap som kan vara efterfrågad även inom andra områden. Att samarbeta med flygplansmekaniker och experter inom olika områden kopplade till flyget är en viktig del av vardagen. snabbflyg mellan USA och Europa i framtiden kommer att öka antalet resenärer och arbetsmarknaden för ingenjörer med inriktning på flyg bedöms, bland annat därför, vara god. En annan anledning till att det kommer att behövas skicklig flygingenjörer även i framtiden är att branschen är utvecklingsintensiv, det finns alltid utrymme för förbättringar som får konsekvenser för lönsamhet och säkerhet. Det lönar sig därför att investera i bra flygingenjörer. En av de saker som som kan avgöra hur bra jobb du kan få är statusen på den högskola där du valt att utbilda dig. Medellönen i Sverige är en bit över 30 000 kronor i månaden.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Byggnadsingenjör – utbildning och yrke

En byggnadsingenjör är den som ska ha koll över bygget på en arbetsplats. För att..

Read more

Byggnadsingenjör – utbildning och yrke

En byggnadsingenjör är den som ska ha koll över bygget på en arbetsplats. För att kunna kommunicera med hela bygget behövs ofta ett hjälpmedel för att nå ut, ett alternativ kan vara att hyra komradio om det inte redan finns tillgängligt på arbetsplatsen. Som byggnadsingenjör kan du även arbeta med vägar, broar och flera andra olika samhällslösningar som till exempel vatten och avlopp, installations- och klimatanläggningar. Byggnadsingenjörer arbetar med projektet hela vägen från idé till färdig produkt, vilket innebär ett nära samarbete med bland annat arkitekter, olika myndigheter och entreprenörer. God samarbetsförmåga är viktigt, precis som flexibilitet och att kunna ha många bollar i luften.

Tre ingenjörer har möte.

Byggnadsingenjörer är alltså de som skapar framtidens byggnader med hjälp av arkitekter och hantverkare. De är spindeln i nätet mellan arkitekter, myndighetspersoner och byggarbetare. Ingenjören är den som ser till att byggnaden blir säker, hållbar, och faktiskt möjlig att bygga, samtidig som alla regler ska följas. Vill du ha ett kreativt och spännande yrke med ljusa framtidsmöjligheter är byggnadsingenjör något för dig. Utbildningen finns på flera högskolor runt om i landet och innebär tre års studier. Förutom allmän högskolebehörighet behöver du även ha läst lite extra matte och fysik för att kunna söka utbildningen. Oftast kan du välja en inriktning i slutet av utbildningen, till exempel om du är mer intresserad av konstruktion eller produktion, projektledning eller arkitektur. På många högskolor finns även möjlighet till att studera utomlands under en eller flera terminer. Behovet av utbildade byggnadsingenjörer förutspås vara stort under de kommande åren, även för en lång tid framåt. Vill du senare utbilda dig vidare så finns möjlighet att läsa en master inom olika områden av samhällsteknik, och du blir då civilingenjör.

Ritning av byggnader

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Vad gör en ingenjör?

Du som ingenjör har uppgiften att lösa problem inom just det område du är utbildad..

Read more

Vad gör en ingenjör?

Du som ingenjör har uppgiften att lösa problem inom just det område du är utbildad inom. Det finns hundratals olika fack-specifika områden du kan arbeta inom. Det kan handla om allt från att lösa maskinella eller elektriska problem på en förpackningsmaskin till att planera vägar som ska ledas i ett katastrofdrabbat område eller helt enkelt rita och designa symaskiner. Hur förhindrar du explosionsrisker vid tankning av stora tankbilar på bensinstationer? Det är frågor du som ingenjör kan komma att fundera över i ditt yrkesliv beroende på vilket område du arbetar inom. Vad en ingenjör verkligen gör är en fråga som är svår att besvara med något annat svar är att de löser problem. Det krävs att man är kreativ och innovativ för att lyckas som ingenjör.

Vilken grupp och specialisering passar dig?

Som ingenjör är du utbildad för att besitta breda tekniska kunskaper, men också för att ha kunskap inom just det område du valt. Du väljer det område du känner intresserar dig och som du tror att du kan lyckas bäst inom. Några områden att välja mellan kan vara design, IT eller miljö. Som ingenjör kan du tillhöra en av två grupper: civilingenjör eller högskoleingenjör. En civilingenjör arbetar med att arbeta och planera hur framtidens teknik faktiskt ska se ut medans högskoleingenjören arbetar med att utveckla och förbättra den teknik som redan finns. Viktigt att förstå är att utbildningarna är olika långa och att det ställs Höga krav på ingenjörer. Studierna är ofta intensiva och du bör vara målinriktad som person för att få ut det mesta av dina studier. Förvänta dig långa dagar och svåra tentor.

Vill du designa framtidens utemöbler?

När du som ingenjör exempelvis ska validera eller designa utemöbler finns det även där tekniska aspekter av arbetet. Vad är en lämplig fuktkvot för lövträprodukten i utemöbeln? 10, 20 eller 30 procent? Variationerna i arbetet som ingenjör är stora och i viss mån finns ett område som kan passa alla – så länge du har förmågan att vara både kreativ och innovativ. Vilken grad av lutning på utemöbeln är optimal? Vilket material ska låsen och fästena tillverkas av? Vilka färger avger olika värme i sommarsolen? Frågorna från företagen som anställer dig på heltid eller som konsult är många och du förväntas ha ett svar på dem alla. Därför är det viktigt att du väljer en kvalitativ utbildning som är innehållsrik och gärna klingar bra på ditt CV så att du för alla möjligheter för att lyckas i ditt framtida arbetsliv.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*