En ideell organisation

 

Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitisk och religiöst obunden organisation som har till syfte att bidra till en bättre värld. Genom ingenjörskonst, naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bedriver organisationen volontärprojekt runt om i världen och genom seminarier inspirerar de unga till att bli ingenjörer.

Organisationen syftar också till att:

  • öka barns och ungdomars möjlighet till utbildning genom att förbättra deras studiemiljö både i hemmet och skolan
  • bidra till att medlemmarna utvecklas till vidsynta ingenjörer som blir skickliga inom ledarskap och tar ansvar för tekniken genom att stimuleras av den sociala mångfalden
  • inspirera barn och ungdomar att bli ingenjörer

Ingenjörer utan gränser driver både egna projekt och stöttar andras projekt som baseras på ingehappy volunteer group with food donationnjörskompetens och ofta sker detta i samarbete med lokala organisationer. Målet är att hitta tekniska lösningar som är anpassade till platsen, kompetensen, kulturen och de värderingar som råder – allt med respekt för människorna.

Organisationens olika seminarier skall också hjälpa människor runt om i världen att med teknikens hjälp och god etik skapa ett hållbart och gott liv för alla och envar. Genom att inspirera unga till att bli ingenjörer, till exempel genom att erbjuda läxhjälp för mellan- och högstadieelever, hoppas man öka intresset att utbilda sig vidare.

Ingenjörer utan gränser har medlemmar från vitt skilda yrkesområden; vid sidan av ingenjörer finns här bland annat arkitekter, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och pedagoger. Organisationens nätverk är omfattande och man samarbetar med tekniska högskolor och universitet, organisationer och näringslivet för att engagera ingenjörer att med sin kompetens verka för en stabil och hållbar global samhällsutveckling. Då organisationen växer och medlemsantalet också växer hoppas man att se ännu fler lokalgrupper än de i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. För den som vill engagera sig gårConference Training Planning Learning Coaching Business Concept man in på Ingenjörer utan gränsers hemsida, där man kan läsa mer om vad som händer i ens närområde, vilka grupper som finns och hur man kan bidra.

Många som studerar, oavsett det är till ingenjörer eller något annat, ser det som naturligt att arbeta som volontär ett tag – det ger en möjlighet att bidra till en bättre värld och att göra något för sina medmänniskor.