Ett flygplan behöver mycket översyn

Flygingenjör – teknik på hög nivå

Att arbeta som flygingenjör kan innebära att vara delaktig i att utveckla nya flygplansmodeller och att ha en ledande roll när det gäller underhåll och reparation av existerande plan. Först och främst behöver man vara civilingenjör som är en titel man får efter en lång och ganska krävande teknisk universitetsutbildning som ges på flera orter i Sverige. Maskinteknik med flygteknisk tillämpning är en annan beskrivning på det område som en flygingenjör arbetar med. Det är ett område som i sin tur kan innebära specialiseringar och flera yrkesroller. Som flygingenjör kan du till exempel bli flygsystemingenjör, utvecklare, konstruktör, produktansvarig, projektledare, testledare eller logistikingenjör. Svenska försvarsmakten är en viktig arbetsgivare i denna bransch. I den här texten kommer vi att skriva mer om vilken utbildningsbakgrund som krävs och hur du lyckas i yrket.

 

Egentligen är flygingenjör en militär befattning som innebär att man har åtminstone majorsgrad och att man genomgått flygtjänst och en särskild utbildning i försvarsmaktens regi och sedan en ingenjörsutbildning vid en teknisk högskola. Intagningskraven på försvarets flygutbildning är mycket höga. Arbetsuppgifterna efter utbildningen kan sägas handla om utprovning, införskaffning, utveckling och underhåll av det svenska flygvapnets material. Försvarets materialverk är en vanlig arbetsplats men vissa flygingenjörer är också posterade vid någon av det svenska försvarets flygflottiljer. I den här texten använder vi oss av en bredare definition av flygingenjör och inkluderar även dem som arbetar utanför försvarsmakten, kanske i hos ett flygbolag eller ett företag som tillverkar flygplan. Den korrekta termen för en ingenjör som arbetar inom det civila flyget är dock “civilingenjör med flyginriktning”. Tidigare fanns det ofta en tekniskt kunnig flygmaskinist ombord på större flygplan men med dagens moderna plan finns längre det behovet och de flesta flygingenjörer jobbar i huvudsak “på marken”. flyg Stockholm Vaxjö går snabbt och dagligen, en av förutsättning för fungerande in- och utrikesflyg är att duktiga ingenjörer överser planen. Hur arbetsuppgifterna kommer att se ut beror givetvis mycket på ingenjörens inriktning.

En bransch med goda framtidsutsikter

Flyg förutsätter avancerad ingenjörskonst

Att vara flygingenjör kan handla om att ta beslut som direkt påverkar flygpassagerares säkerhet. Det är ett yrke som kräver djupa tekniska kunskaper och det finns egentligen inget utrymme för att göra fel. Som flygingenjör lär du dig ständigt nya saker och får hålla dig uppdaterad kring utvecklingen av nya tekniska lösningar och material. Inom flyget arbetar man av ofta med spjutspetsteknologi och flygingenjörer får därför en kunskap som kan vara efterfrågad även inom andra områden. Att samarbeta med flygplansmekaniker och experter inom olika områden kopplade till flyget är en viktig del av vardagen. snabbflyg mellan USA och Europa i framtiden kommer att öka antalet resenärer och arbetsmarknaden för ingenjörer med inriktning på flyg bedöms, bland annat därför, vara god. En annan anledning till att det kommer att behövas skicklig flygingenjörer även i framtiden är att branschen är utvecklingsintensiv, det finns alltid utrymme för förbättringar som får konsekvenser för lönsamhet och säkerhet. Det lönar sig därför att investera i bra flygingenjörer. En av de saker som som kan avgöra hur bra jobb du kan få är statusen på den högskola där du valt att utbilda dig. Medellönen i Sverige är en bit över 30 000 kronor i månaden.