Partners med hjärtat på rätt ställe

  Många företag och organisationer ser det idag som självklart att bidra till en hållbar..

Read more

Partners med hjärtat på rätt ställe

 

Många företag och organisationer ser det idag som självklart att bidra till en hållbar värld varför organisationen Ingenjörer utan gränser samarbetar med företag, universitet och organisationer både inom Sverige och utanför landets gränser. Man är som partner välkommen att sponsra verksamheten i stort eller om hjärtat brinner för ett specifikt projekt. Kanske har man kunskaper i ett specifikt ämne som kan vara till hjälp och bidra till medmänniskors vardag och framtid.

Även privatpersoner kan bidra tillverksamheten och naturligtvis kan man även bli medlem Woman serves food in community soup kitcheni organsationen. Som medlem kan man engagera sig och påverka Ingenjörer utan gränsers arbete för en bättre värld. Vill man vara aktiv är man det och då kontaktar man gruppledaren för den lokala gruppen. Vill man enbart stötta verksamheten är man varmt välkommen att göra det. Man behöver inte vara ingenjör utan alla är välkomna och alla behövs på olika sätt.

Är man intresserad av att ta aktiv del av ett volontärprojekt får man titta på de olika projekten och vad de är i behov av. Man kan också välja att bidra till tex läxhjälp som kan inspirera unga till att bli ingenjörer, föreläsa om sin roll som ingenjör eller på annat sätt träffa människor som undrar vad en ingenjör egentligen gör. Ingenjörer utan gränser arrangerar seminarier och aktiviteter där man som medlem bland annat kan bli skickligare inom sitt ledarskap och man skapar genom att vara medlem ett stort nätverk och finner nya bekantskaper och vänner.

Då Ingenjörer utan gränser är en del av Engineers without borders finns här också stor möjlighet att lära känna ingenjörer från andra delar av världen. DPublic Demonstration of Ceramic Makinget är inte bara de boende, behövande och drivande i ett område som man kommer i kontakt med utan också volontärer och yrkesverksamma från andra delar av världen som har samma ambition som man själv och Ingenjörer utan gränser har – att skapa en bättre värld. Engineers without borders är en växande rörelse som behöver all den support de kan få och genom att samarbeta med dem får man en inblick i ingenjörens liv i andra delar av världen.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Studenterna är framtiden

  På flera av Sveriges största tekniska högskolor driver organisationen Ingenjörer utan gränser olika verksamheter..

Read more

Studenterna är framtiden

 

På flera av Sveriges största tekniska högskolor driver organisationen Ingenjörer utan gränser olika verksamheter och i dagsläget återfinns de vid sju skolor, se vidare information nedan.

Ingenjörer utan gränser medverkar också vid Teknik-SM, svenska mästerskapen i framtida teknik, vilken testar de färdigheter en ingenjör behöver i sin yrkesroll. Det är Sveriges Ingenjörer som arrangerar tävlingen medan Ingenjörer utan gränser är medarrangör och ofta är priset en resa till ett av organisationens projekt runt om i världen. Tävlingen riktar sig till Sveriges alla heltidsstudenter, framför allt dem som studerar teknik och naturvetenskap vid högskola eller universitet.

Chalmers

De flesta i gruppen är studenter vid We are finally here!skolan men även yrkesverksamma och personer som inte är medlemmar vid skolan är välkomna. Här kan man delta i volontärprojekt, föreläsningar och diskussionspubar. Då gruppen ständigt växer är man välkommen med egna förslag till aktiviteter.

Lunds Tekniska Högskola

Här arrangerar studentgruppen projekt i mindre grupper, event och seminarier. De flesta medlemmarna är studenter men också en del yrkesverksamma ingenjörer är med.

Kungliga Tekniska Högskolan

De flesta i gruppen är studenter vid skolan men även doktorander och yrkesverksamma sköter en del av uppdragen. Här kan man delta i volontärprojekt, närvara vid föreläsningar och after works, och tillsammans inspirera ungdomar till vidare studier. Gruppen ser gärna att fler engagerar sig.

Linköpings Universitet

Med cirka 70 aktiva medlemmar arbetar studentgruppen i projektgrupper för att anordna läxhjälp för barn och ungdomar, föreläsningar i serien Den reflekterande ingenjören samt Ingenjörer utan gränsers utlandsprojekt.

Luleå Tekniska Universitet

Gruppen består av studenter och doktorander vid skolan och är organiserad i en projektgrupp, en inspirationsgrupp och en eventgrupp. Dessa projektgrupper skall bland annat arrangera inspirationslaboratorier för elever vid gymnasiet, hålla föreläsningar och workshops samt förvalta de projekt som studentgruppen driver.

Karlstad Universitet

Främst Stressed college student for exam in classroomstudenter vid skolan men även yrkesverksamma är medlemmar i gruppen vilken bland annat arrangerar föreläsningar i serien Den reflekterande ingenjören, driver läxhjälp vid flertalet gymnasie- och högstadieskolor och volontärprojekt i utvecklingsländer. För den som är intresserad av att hjälpa till är man varmt välkommen att ta kontakt med ledningsgruppen.

Uppsala Universitet

10 aktiva ingenjörsstudenter driver verksamheten genom att bland annat arrangera föreläsningar och seminarier.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

Pågående projekt

  De aktiviteter som Ingenjörer utan gränser bedriver är till största delen i projektform. Om..

Read more

Pågående projekt

 

De aktiviteter som Ingenjörer utan gränser bedriver är till största delen i projektform. Om man vill delta i något av projekten, har frågor om ett projekt eller har en projektidé kan man kontakta organisationen.

Tatum, Kamerun – solcellsprojekt

Syftet med projektet är att internatskolan Family Farm School skall få solceller installerade. Skolan har runt 60 barn av vilka de flesta också bor på skolan och här finns behov av el för datorer och v1200px-Medicos_Sin_Fronteras_en_Murciaattenpumpar till hygienanläggningen. Dessutom behövs belysning för läxläsning och utomhusbelysning för att underlätta arbetet för nattvakterna. Idag har skolan bara sporadisk tillgång till el. Projektet skall även utbilda skolans personal, och personer i nära anknytning till skolan, i hur de skall underhålla solcellsystemet för att säkerställa levnadslängden. Dock skall även barnen känna sig delaktiga varför projektarbetarna tar med sig material för att lära också de unga om hur solcellerna fungerar.

Projektet skall stå klart våren 2017 och då skall skolan ha den kunskap som behövs för att sköta systemet utan hjälp av Ingenjörer utan gränser.

Freetown, Sierra Leone – Integrated Solid Waste Management

I urbana miljöer är avfall och sophantering en stor utmaning och det gäller framför allt i städer med bristande infrastruktur och knapphändiga resurser. Som följd växer dumpningplatser fram vilka skapar omfattande problem för miljön och människors hälsa samt att de växer okontrollerat. Ofta tänder man eld på sopbergen för att komma åt de glas och metaller som finns där och det gör att giftiga ämnen sprids i luften kring de boende i området. Skulle man istället kompostera materialet skulle slutprodukten bland annat kunna gå till de stora och små jordbruk som finns i omgivningen. Därför arbetar Ingenjörer utan gränser just nu med att etablera och driva en komposteringsanläggning i anslutning till en av dumpningsplatserna i Freetown, Sierra Leone.

Ingenjörer utan gränser samarbetar i detta projekt med sin systerorganisation, Engineers Without Borders, och ett stort antal lokala intressenter. Målsättningen är att anläggningen skall stå klar i början av 2017 och att man skall kunna utvärdera och avsluta projektet hösten samma år.

That tickles!Nepal – Build up Nepal CTH Project

Tillsammans med organisationen Build up Nepal återuppbygger Ingenjörer utan gränser Nepals landsbygd vilken påverkades kraftigt av en jordbävning år 2015. Man arbetar även med att bekämpa landsbygdens fattigdom. Ingenjörer utan gränsers syfte i projektet är att hjälpa Build up Nepal med vidareutveckling av tekniker och att hitta nya lösningar på olika problem.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*

En ideell organisation

  Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitisk och religiöst obunden organisation som har till..

Read more

En ideell organisation

 

Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitisk och religiöst obunden organisation som har till syfte att bidra till en bättre värld. Genom ingenjörskonst, naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bedriver organisationen volontärprojekt runt om i världen och genom seminarier inspirerar de unga till att bli ingenjörer.

Organisationen syftar också till att:

  • öka barns och ungdomars möjlighet till utbildning genom att förbättra deras studiemiljö både i hemmet och skolan
  • bidra till att medlemmarna utvecklas till vidsynta ingenjörer som blir skickliga inom ledarskap och tar ansvar för tekniken genom att stimuleras av den sociala mångfalden
  • inspirera barn och ungdomar att bli ingenjörer

Ingenjörer utan gränser driver både egna projekt och stöttar andras projekt som baseras på ingehappy volunteer group with food donationnjörskompetens och ofta sker detta i samarbete med lokala organisationer. Målet är att hitta tekniska lösningar som är anpassade till platsen, kompetensen, kulturen och de värderingar som råder – allt med respekt för människorna.

Organisationens olika seminarier skall också hjälpa människor runt om i världen att med teknikens hjälp och god etik skapa ett hållbart och gott liv för alla och envar. Genom att inspirera unga till att bli ingenjörer, till exempel genom att erbjuda läxhjälp för mellan- och högstadieelever, hoppas man öka intresset att utbilda sig vidare.

Ingenjörer utan gränser har medlemmar från vitt skilda yrkesområden; vid sidan av ingenjörer finns här bland annat arkitekter, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och pedagoger. Organisationens nätverk är omfattande och man samarbetar med tekniska högskolor och universitet, organisationer och näringslivet för att engagera ingenjörer att med sin kompetens verka för en stabil och hållbar global samhällsutveckling. Då organisationen växer och medlemsantalet också växer hoppas man att se ännu fler lokalgrupper än de i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. För den som vill engagera sig gårConference Training Planning Learning Coaching Business Concept man in på Ingenjörer utan gränsers hemsida, där man kan läsa mer om vad som händer i ens närområde, vilka grupper som finns och hur man kan bidra.

Många som studerar, oavsett det är till ingenjörer eller något annat, ser det som naturligt att arbeta som volontär ett tag – det ger en möjlighet att bidra till en bättre värld och att göra något för sina medmänniskor.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*