Vad är ingenjörer utan gränser?

Ingenjörer utan gränser är en ideell och politiskt samt religiöst obunden förening som grundades år 2007 och som arbetar med att använda ingenjörskap för att bygga en hållbar framtid. Organisationen arbetar både i Sverige och internationellt.

Vad gör ingenjörer utan gränser?

Ingenjörer utan gränser är en organisation som tar till flera olika typer av åtgärder för att bidra till en mer hållbar framtid. Detta genom att driva olika projekt på flera platser i världen. Dessutom håller Ingenjörer utan gränser regelbundna seminarier och föreläsningar för att locka och utbilda framtida ingenjörer.

Arbete mot fattigdom

Ingenjörer utan gränser driver just nu, och har tidigare drivit, flera fältprojekt i fattiga länder för att öka levnadsstandarden för människorna där med utgång i FN:s hållbara utvecklingsmål. Dessa globala mål är en serie med 17 mål som antogs år 2015, och som ska vara uppfyllda innan år 2030. De globala målen är en del av Agenda 2030, en av FN:s största, längsta och mest transparenta resolutioner. Några av de globala målen är exempelvis att avskaffa all fattigdom och hunger, uppnå en inkluderande och likvärdig utbildning för alla människor, skapa jämlikhet och jämställdhet, bygga motståndskraftig infrastruktur samt göra städer och civilisationer hållbara och motståndskraftiga. För att hjälpa till med att uppnå dessa mål arbetar ingenjörer utan gränser bland annat med att konstruera regnvattentanker på platser med hög risk för torka, bygga vattenförsörjningssystem, konstruera jordbävningssäkra hus, bygga skolor och montera solpaneler eller andra anläggningar för att framställa hållbar el.

Var finns ingenjörer utan gränser?

Ingenjörer utan gränser finns över hela Sverige. I vissa större städer, såsom Uppsala, Malmö och Stockholm, finns lokala grupper för medlemmar. Man kan bli medlem i Ingenjörer utan gränser utan att ha en ingenjörsexamen. Många av medlemmarna studerar just nu till en ingenjörsexamen. Förutom att bli medlem kan man donera pengar eller hjälpa organisationen genom volontärarbete.