Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser kallas både den internationella organisationen Engineers Without Borders på svenska och organisationens svenska gren. Det är en ideell organisation som arbetar internationellt för att nå de globala mål som FN har satt upp gällande hållbar utveckling.

Organisationen

Ingenjörer utan gränser är likt Läkare utan gränser en idell organisation som arbetar i utsatta områden. Deras uppdrag är att bidra till en positiv utveckling i befolkningens levnadsstandard samtidigt som de arbetar för att nå de globala målen i hållbar utveckling. Den internationella organisationen består av många underorganisationer i olika länder. Det finns många sätt att engagera sig i organisationen utan att vara ingenjör, till exempel genom donationer och gåvobevis men även genom att bli medlem eller att arbeta som volontär.

Uppgifter och mål

Infrastrukturprojekten inom Ingenjörer utan gränser ämnar till att bidra till exempelvis ökad vattenförsörjning och energiförsörjning eller förbättra saniteten i utsatta områden samtidigt som utvecklingen följer de globala målen för hållbar utveckling. Deras arbete utgår från värdegrund med ledorden nyfikenhet, jämställdhet, inklusivitet och hållbarhet. Den svenska grenen jobbar främst med infrastruktur, utbildning och jämställdhet. Därtill arbetar de även med nyblivna ingenjörer samt utbildningen av framtidens ingenjörer. De arbetar därmed i Sverige och internationellt.

Projekt

Ingenjörer utan gränser har deltagit i många olika internationella projekt i låginkomstländer. Projekten kan fokusera på allt från utbildning till energi till sanitet och avfallshantering men organisationens bistånd sker ofta genom kunskapsförmedling eller som ekonomiskt stöd. Några exempel på de projekt som Ingenjörer utan gränser har deltagit eller fortfarande deltar i är förbättringen av sjukhusinfrastruktur i Tanzania, ett familjecentrum i Ghana där barn i fattiga familjer kan gå i skolan utan att behöva lämna sina familjer och ett solsystem i Kamerun som ska förse en skola för flickor med ström även när det lokala elnätet ligger nere på grund av strömavbrott som kan vara i flera dagar.