Ingenjörer utan gränser – ett internationellt samarbete

Många av oss har kanske hört talas om Läkare utan gränser men det finns även en välkänd organisation som på engelska heter Engineers Without Borders. Organisationen är en helt ideell verksamhet med uppdrag att utveckla och samarbeta med FN:s utvecklingsmål genom humanitär hjälpverksamhet.

Uppdrag och syfte

Verksamheten inom Ingenjörer utan gränser arbetar för en bättre värld genom att åka till fattiga länder. Ingenjörer utan gränser hjälper till med en mängd olika projekt som kräver gedigen ingenjörskonst och kunskap. Sammanfattat kan det handla om att bygga ut vattenledningar, ge kunskapsförmedling inom miljöhantering och förbättra miljöarbeten i utsatta områden. Ingenjörer utan gränser har ett nära samarbete med FN och deltar årligen i en mängd olika projekt. Organisationen bistår även med ekonomiskt stöd för att bygga upp och förbättra skolor. Ekonomi är den viktigaste delen av en verksamhet. Om man arbetar på frilans utan ett företag, kan man med stor fördel anlita Frilansfinans.se som tar hand om fakturor så att man får betalt.

Inom verksamheten har man ett bestående projekt som heter Engineer to Engineer. Projektet går ut på att skapa en arbetsmarknad som är lika för alla. Genom Ingenjörer utan gränser kan man få hjälp att bli sammankopplad med progressiva företag om man till exempel är en nyanländ ingenjör. Syftet med hela verksamheten är att bidra till en hållbar miljö, värna om jämställdhet, bättre samhällen och en förbättrad infrastruktur.

Övrig verksamhet

I Sverige ser Ingenjörer utan gränser till att även inspirera ungdomar till att studera ingenjörsvetenskap. På så sätt har man som mål att överbrygga klyftan mellan mindre privilegierade samhällen gentemot välbärgade. Genom internationella samarbeten ser man till att el och annan drift i utsatta områden fungerar som den ska. Organisationen har ett kreativt projekt som heter OpenHack. Detta är en öppen källkod kallat “hackathon”, där ingenjörer världen över kan mötas virtuellt och utbyta idéer, tankar och ha diskussioner. Om man vill arbeta inom Ingenjörer utan gränser ska man ha bra värderingar, stort engagemang och viljan att hjälpa organisationen vidare genom utveckling.