Fördelar med att bli ingenjör

Dagens moderna teknik är möjlig tack vare förträfflig ingenjörskonst. Livet som ingenjör har en lång lista med fördelar. Det är en spännande, utmanande och viktig bransch i ständig utveckling. Ingenjörer är praktiska problemlösare som använder modeller från matematik och vetenskap för att bygga, designa, underhålla och uppfinna maskiner och motorer. Ingenjörer behövs inom en rad fält, från data och informatik till bygge och konstruktion.

4 fördelar med att bli ingenjör

En ingenjörskarriär ger många fördelar som visas av följande exempel.

1. Hög lön: Utan tvekan är ingenjörers förmån en hög ingångslön med tanke på att det är en av de högst betalda yrkesgrupperna i världen. Inte minst i länder som Schweiz och USA där ingenjörers löner är de högsta. Med en hög ingångslön går det att rivstarta karriären, exempelvis genom att ta företagslån på capcito.com för att finansiera en blivande ingenjörsfirma. Med en genomsnittlig lön på upp till en miljon kronor per år blir det dessutom lätt att betala av.

2. Världen som arbetsplats: Det råder en efterfrågan på ingenjörer som spänner över hela världen. Goda möjligheter att hitta jobb inom olika områden finns på grund av ingenjörskonstens mångsidighet.

3. Möjligheter att utvecklas: Yrket som ingenjör är knappast statiskt och stillastående. Som ingenjör öppnas mängder av möjligheter för att klättra upp i karriären. Denna utvecklingsmöjlighet gör ingenjörslivet sporrande och stimulerande.

4. Ett statusyrke: Ingenjörsyrket har status och inger mycket respekt. Få yrken har sådan god ryktbarhet som ingenjörer. Bara vetskapen om att en person inför ett jobb är ingenjör ger automatiskt förtroende, ett förtroende på att jobbet blir gjort på ett högklassigt sätt. Chefer och uppdragsgivare litar på ingenjörer och kommer ha extra överseende vid krävande jobb eftersom inte många kan det bättre än ingenjören.