Ingenjörer utan gränser

Att vara ingenjör och jobba på internationella projekt kräver ett stort tålamod och mycket kunskap. Som internationell ingenjörer räcker det inte bara med att kunna jobbet i detalj, utan det kräver också kunskaper inom kultur och internationell arbetsrätt. Det innebär också att man inte har ett fast kontor hela tiden, vilket innebär att ingenjörer måste ta med allt arbetsmaterial. Därför kommer denna artikel ta upp vad det innebär att jobba som ingenjör internationellt.

Arbetsmaterial

Att jobba på uppdrag internationellt som ingenjör innebär att man ständigt måste ta med allt arbetsmaterial som behövs. Det kan därför vara bra att köpa pennor och block på internet till ett lägre pris och få det hemlevererat. Detta då det alltid går åt pennor och block, oavsett var projektet är. Det gör inget om det bildas ett mindre lager där hemma, det är bättre att alltid ha saker tillgängligt.

När det kommer till tyngre utrustning som krävs bör det dock tilläggas att detta måste fraktas för att kunna tas genom de olika tullarna i landet där arbetet ska utföras. Om det exempelvis handlar om att en båt måste lagas där en stor båtsvets behövs kan denna givetvis inte fraktas på ett vanligt passagerarflygplan. Utan för att få dessa saker på plats behöver professionella fraktfirmor användas.

Arbetsrätt och visum

Utöver planering kring arbetsmaterial måste ingenjörer också ha koll på arbetsrätt och visum. Inom EU kan en svensk arbeta utan någon typ av tillstånd, men så fort man reser utanför EU måste man få tillstånd att arbeta, även i kortare perioder. Dessutom kan visering också krävas, vilket är en typ av dokument som behöva för att få resa in i landet.

Generellt sett brukar ingenjörer få hjälp med arbetsrätten och visumen genom företaget i landet som ha beställt ingenjörens tjänster. Men i vissa fall kan det bli komplext då en del länder har bristfällig lagstiftning där det inte finns några tillstånd som tillåter kortare arbetsresor. När det kommer till ingenjörer inom projekt som leds av FN brukar dessa dock regleras annorlunda. Anställda inom projekt under FN är nämligen undantagna från kravet om arbetstillstånd. Dock behövs det i regel ett speciellt visum som FN utfärdar i ingenjörens pass.