Innovativ ingenjörskonst

De flesta känner till att rymdingenjörer och rymdteknik sysslar med olika typer av närmast omöjlig, men innovativ ingenjörskonst som en dag kommer att ta människan till nya platser i universum och hitta bevis för andra civilisationer i rymden. Den innovativa ingenjörskonsten existerar dock inom många andra områden där många olika sektorer samverkar. Fraktus är till exempel inget vanligt transportbolag som enbart sysslar med billig frakt utan består av ett team av logistikspecialister i ett IT-bolag med passion för transporter där innovation och effektivitet går hand i hand.

Världens största radioteleskop

Inom området för innovativ ingenjörskonst och ingenjörer utan gränser byggs för närvarande världens största radioteleskop som kallas SKA, the Square Kilometer Array. Antenner placeras i Sydafrika och Australien och man hoppas komma igång med de första observationerna år 2020. Den första byggfasen är planlagd mellan 2018 och 2023. Hela teleskopet beräknas stå färdigt år 2030.

Själva projektet är det största som någonsin genomförts inom radioastronomins område och ambitionen är att bli femtio gånger större och hundra gånger snabbare än något annat existerande radioteleskop. I fråga om känslighet menar man att den kommer att vara så hög att man skulle kunna höra samtal och kommunikation på andra planeter. Det är dock inte främst utomjordiskt liv som teleskopet ska studera utan kosmiska magnetfält, mörk materia och universums allra första stjärnor. Projektet drivs som ett internationellt samarbete.

Ingenjörskonsten bakom detta teleskop består av en större mängd små radiomottagare istället för jättestora parabolantenner. Antenner kommer istället att placeras ut i centrala områden spridda över betydligt större ytor. Datacentralen är radioteleskopets största del och härifrån bestämmer man vilka olika våglängder man vill observera. Man kan dessutom syssla med flera olika observationer på samma gång.

FAST

Det finns dock redan ett radioteleskop som gör anspråk på att vara världens största och det är FAST – ”Five hundred meter Aperture Spherical Telescope” som stod färdigt i juli 2016. Teleskopet finns i Guizhouprovinsen i södra Kina, men bygget omgärdades av en hel del rubriker och kontroverser. För att man skulle lyckas skapa en radioskugga på 5 kilometer behövde drygt 10 000 kineser lämna sina hem. FAST är en del av Kinas rymdprogram och syftet med teleskopet är att hitta extremt avlägsna platser och man hoppas till och med kunna hitta utomjordiskt liv och andra civilisationer.

Bygget har också en berömd form som en sfär eller skål med en imponerande diameter på 500 meter där en reflektor bestående av aluminiumpaneler riktas mot rymden. Panelerna kan riktas och styras på lika sätt med hjälp av en robotstyrd dator. Sannolikheten för att man ska lyckas hitta bevis för liv på andra planeter ökade markant när man redan vid testkörningen av teleskopet hittade tidigare okända radiovågor tusentals ljusår bort från vår egen planet.